İhbar Tazminatı Hesaplaması

İşçi A’nın son günlük brüt ücretinin 40,00 TL olduğunu, işyerinde 3,5 yıldır çalıştığını ve sözleşmesinin ihbar sürelerine uyuşmaksızın feshedildiğini varsayalım. Bu durumda;

1)İşçi A’nın sözleşmesinin feshinde bildirim süresi kıdemi 3 yıldan fazla olduğu için 8 haftadır. 8×7=56 günlük ücreti tutarında ihbar tazminatı ödenmelidir.

2)İşçi A’nın son günlük brüt ücreti 40 TL’dir. 40,00 TLx56=2.240,00 TL’dir. Bu bedel brüt alacak olup, bu bedelin içinden gelir vergisi kesintisi ( en az % 15) ve damga vergisi kesilecektir.