Hukuk Danışma Sitesi

Türkiye’de hukuk danışma sitesi adı altında bir takım siteler, yasaya aykırı bir biçimde faaliyet göstermektedirler. Avukatlık Kanunu gereğince, hukuki konularda görüş bildirmek sadece avukatların tekelindedir. Başka bir meslek grubunun bu işi yapabilmesi mümkün olmadığı gibi, avukat ya da hukuki danışman ünvanları ancak bir baroya kayıt halinde kullanılabileceğinden, baroya kaydı olmayan bir kişinin hukuk fakültesi mezunu olsa dâhi böyle bir hakkı bulunmamaktadır.

Bu nedenle hukuki sorunlarınıza doğru, ekonomik ve kalıcı çözümler bulabilmek için lütfen bizimle iletişim’e geçin… hukuk danışma sitesi

Yukarıda bahsetmiş olduğunuz soruna ilişkin Türkiye Barolar Birliği’nin bir hukuki girişimini ve sonucunu aşağıda sizlerle paylaşıyoruz.

“TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ’NİN BAŞVURUSU ÜZERİNE AVUKATLIK KANUNU’NA AYKIRI ŞEKİLDE TELEFONLA HUKUKİ DANIŞMANLIK VE AVUKATLIK HİZMETİ VEREN İNTERNET SİTESİNE ERİŞİM ENGELLENDİ

Avukatlık Kanunu’na aykırı şekilde başvuruculara telefon yolu ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verileceğini taahhüt eden https://www.aloavukat.net/ internet sitesinin yayınının durdurulması, kaldırılması ve siteye erişimin engellenmesi için Türkiye Barolar Birliği tarafından 26.12.2014 tarihinde Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği’ne yapılan başvuru kabul olunmuştur.

Adı geçen internet sitesinde başvuruculara telefon yolu ile 399,00-TL karşılığında bir yıllık danışmanlık paketi içeriği olarak “ihtarname, ihbarname, protesto düzenlenmesi, miras, istisna, taksim sözleşmesi vb. düzenlemeler, diğer her türlü sözleşmelerin düzenlenmesi, temyiz, şirket ana sözleşmesi, hazırlık soruşturması, ana sözleşme değişikliği ve sermaye arttırımı, şirket pay devri, şirket kuruluş, tür değiştirme ve birleşmeleri, vergi uzlaşma komisyonları, ipotek tesis ve fek işlemleri gibi bir Mahkeme ve / veya icra dairesi nezdinde görülmeyen, müstakil bir ve / veya icra takibi niteliğini haiz olmayan işlerde” hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verileceği taahhüt edilmişti.

Türkiye Barolar Birliği, Anayasa’dan kaynaklanan görev, hak ve yetkisi ayrıca Avukatlık Kanunu’nun 1. ve 2. maddeleri ile “Birliğin görevleri” başlıklı 110. maddesinde ifade edilen “Baro mensuplarının genel menfaatlerini ve mesleğin ahlak, düzen ve geleneklerini korumak”, “kanunların avukatlara tanıdığı hakların gerçekleşmesine ve yüklediği görevlerin tam ve şerefli bir şekilde yerine getirilmesine çalışmak” ve “hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” görevleri kapsamında https://www.aloavukat.net/ adresli internet sitesinin faaliyetlerinin tüm avukat meslektaşların haklarını zarara uğratması nedeniyle siteye erişimin engellenmesini talep etmişti.

Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği, Türkiye Barolar Birliği’nin yapmış olduğu başvuru üzerine, 29.12.2014 tarihinde 2014/4757 değişik iş nolu dosyasında ilgili internet sitesine 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 9. maddesi uyarınca erişimin engellenmesine karar verdi.

Bilgilerinize Sunarız

Saygılarımla,

Av.Prof.Dr.Metin Feyzioğlu
Türkiye Barolar Birliği Başkanı”

Alıntı:http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=38697

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...