Hacze gitmek zorlaşıyor

TÜRKİYE’de icra dairelerindeki dosya sayısı 12 milyon 700 bine yükselip, yılda 6 milyon 500 bin icra takibi başlatılınca, “önce borç ödemeye davet, sonra icra” dönemine geçiliyor. Her yıl belirlenecek aylık en yüksek brüt asgari ücret tutarının altında kalan alacaklar için doğrudan icra takibine başlanamayacak. Borçlunun bilinen son adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla “ödemeye davet” yazısı gönderilecek.
Modern icra teşkilatı
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in, dün ana hatlarıyla açıkladığı “yargı paketinde” İcra ve İflas Kanunu ile ilgili önemli düzenlemeler de yer aldı. Ergin, icra yoluyla borcun 5.5 katı alındığını, örneğin 100 liralık borcun haciz ve satış sonrası ödendiğinde 541.65 lira olarak tahsil edildiğini, borçlulara bir imkan tanınması için düzenleme yapıldığını anlattı. Sadullah Ergin’in açıkladığı yeni düzenlemelere göre, modern icra teşkilatı kurulacak. Daha kaliteli hizmet için personel sayısı artırılacak. İcra katipliği kadrosu ihdas edilecek. İcralarda her türlü iş ve işlemlerde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi kullanılacak.
Parayla teması kesildi
İcra dairelerinin parayla temasının zorunlu haller dışında kesildiğini söyleyen Sadullah Ergin, her türlü nakdi tahsilat ve ödemelerin artık banka aracılığıyla yapılacağını, tahsilatların, icra daireleri adına bankalarda açılan hesaba yatırılacağını kaydetti. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşyaların haczedilemeyeceğini belirten Ergin, şöyle konuştu: “Para, kıymetli evrak, altın, gümüş veya antika, değerli taş, madeni süs eşyası gibi kıymetli şeyler ile aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri haczedilebilecek. Haczedilen malların toplam değerinin aylık asgari ücretin beş katının altında kalması (4 bin 432 TL) halinde bu malların muhafazası için yapılan giderler dikkate alınarak, bu malların bulunduğu yerde bırakılmasının daha uygun olacağı değerlendirildi.”
Elektronik ortamda satılacak
Hacizli malların elektronik ortamda
ihaleye çıkarılarak satılacağı bir sistem üzerinde çalıştıklarını da ifade eden Ergin, hacizli mal satış prosedürünün yeniden düzenleneceğini, elektronik ortamda yapılacak satış sayesinde, satışa herkesin elektronik ortamda teklif verme imkanı getirileceğini bildirdi. Ergin, hacizli malların ihalelerinde bireylerin herhangi bir zorluk yaşamadan katılmalarını sağlamayı amaçladıklarını dile getirerek, bu yolla malın  gerçek değerinden satılmasına da imkan tanıyacaklarını söyledi.

Alkollü araç kullanan adliyeye sevk edilmeyecek

Sadullah Ergin’in açıkladığı diğer düzenlemeler şöyle:
Ehliyetsiz veya alkollü araç kullananlar adliyeye
sevk edilmeyecek. Savcılar yerine kaymakamlık ve
valiliklerce idari para cezası verilecek.
Türkiye’ye kaçak girip yakalananlar, sınır dışı edildiği
halde tekrar Türkiye’ye girmek isteyen yabancılar, belge almadan seyahat acenteliği ve turist rehberliği yapanlar hakkında verilen hapis cezası yerine mülki amir tarafından idari para cezası verilecek. Bu suçlar kabahate dönüşüyor.

2 milyon dosya etkilenecek

Sadullah Ergin yargının hızlandırma paketinden etkilenecek dosya sayısını
2 milyon olarak açıkladı. Bu dosyalarla ilgili veriler şöyle:
Karşılıksız çek keşide etmekten kaynaklanan dosya sayısı: 600 bin
Ön ödeme kapsamına girecek dosya sayısı: 65 bin
Elektirik hırsızlığından gelen yıllık dosya sayısı: 70 bin
Elektrik hırsızlığından Yargıtay’daki toplam dosya sayısı: 53 bin
Suç olmaktan çıkan fililere ilişkin dosya sayısı: Bin 500
Kabahat sayısı: 260 bin
İcra dosyası sayısı: 1 milyon

Karşılıksız çeke ceza yok sadece yasak uygulanacak

ÇEK Kanunu’nun TBMM Genel Kurulu gündeminde olduğunu hatırlatan Bakan Sadullah Ergin, karşılıksız çek keşide edenlere (düzenleyen) hapis veya para cezası verilmeyeceğini, sadece çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanacağını, bu sayede borcunu ödeyemediğinden dolayı kimsenin hapse girmeyeceğini, yargının iş yükünün azaltılacağını kaydetti. Ergin, çek suçundan yerel mahkemelerdeki dava sayısının yaklaşık 350 bin, Yargıtaydaki dosya sayısının da yaklaşık 250 bin olduğunu bildirdi.

İlk kez kaçak elektrik kullanan hapse girmeyecek

KAÇAK elektrik kullanıma ilişkin açılan davaların mahkemelerde ciddi iş yükü oluşturduğunu ifade eden Sadullah Ergin, “Kaçak elektrik kullanımı ‘karşılıksız yararlanma” suçuna dönüştürülecek. Bu suça ilişkin 2 yıldan 5 yıla kadar olan ceza miktarında değişiklik olmayacak. Borcun faiziyle ödenmesi durumunda hapis cezası verilmeyecek. Ancak bu cezasızlık hali suçun ilk kez işlenmesi halinde uygulanacak. 5 yıl içinde suçun tekrarlaması halinde kişi hapisle cezalandırılacak” diye konuştu.Hürriyet-19.01.2012