Güvence Hesabı’ndan karşılanmayacak zararlar nelerdir?

 

Manevi zararlar.
Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar. (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya Ruhsatları iptal edilmiş Sigorta Şirketleri hariç)
Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları.
Motorlu aracı çalan veya gasbedenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları.
Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar.
İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar.
İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri.
Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar.
Motorla araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar.
Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri.