Fikri ve Sınai Haklar ve Davaları

Hukuk Büromuz, aynı zamanda marka ve patent vekili olan Av. Mustafa Şenel önderliğindeki ekip tarafından fikri ve sınai haklara ilişkin davaları titizlikle yürütmektedir. Bu çerçevede eser, eserden kaynaklanan mali haklar, eserden kaynaklanan diğer haklar, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, lisans sözleşmeleri, know-how, haksız rekabet gibi konulardan kaynaklanan davalar çözümlenmektedir.