Evlilikte İhbar Tazminatı

Evlilik nedeniyle, kadın ya da erkek işçinin her ne sebeple olursa olsun ihbar tazminatı istemeye hakkı bulunmamaktadır.