Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

22. Hukuk Dairesi         2017/5654 E.  ,  2017/3872 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi DAVA TÜRÜ : ALACAK Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T […]

Devamı... Toplu İş Sözleşmesinden Yararlanma

Uçuş Personelinin İşe İade Davası Açabilmesi

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/40711 Karar No. 2008/34678 Tarihi 22.12.2008 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/14/18/21 KAVRAMLAR İŞE İADE TALEBİ UÇUCU PERSONEL OLARAK ÇALIŞMA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVİ GÖREV ÖZET SOMUT UYUŞMAZLIKTA DAVACI İŞÇİNİN DAVALIYA AİT İŞYERİNDE UÇUCU PERSONEL OLARAK .ÇALIŞTIĞI, ANCAK İŞYERİNDE ÜYE SENDİKA İLE İMZALANAN VE YÜRÜRLÜKTE OLAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HÜKÜMLERİNDEN […]

Devamı... Uçuş Personelinin İşe İade Davası Açabilmesi