Kredi Hayat Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Poliçesi Hakem Kararı

08.05.2018 tarih ve K-2018/İHK-3467 Sayılı İtiraz Kararı (Kredi Hayat) 1. BAŞVURUYA KONU UYUŞMAZLIK VE İTİRAZ HAKEM HEYETİNE İNTİKALİ 1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay Taraflar arasındaki uyuşmazlığın konusu; Başvuranın 15.09.2015 tarihinde aldığı konut için XX’den 50.000,- TL konut kredisi kullandığı, kredinin teminatı olarak Hayata Devam Sigortasını tercih ederek 19.09.2016/2017 arasını kapsayan 50.000,- TL bedelli Tehlikeli Hastalıklar Teminatı […]

Devamı... Kredi Hayat Tehlikeli Hastalıklar Teminatı Poliçesi Hakem Kararı