İşyeri Hekimi-Kısmi Süreli Çalışma-İhbar ve Kıdem Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2015/10163 E.  ,  2017/9469 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik […]

Devamı... İşyeri Hekimi-Kısmi Süreli Çalışma-İhbar ve Kıdem Tazminatı

Kısmi Süreli (Part Time) Çalışma ve Sosyal Güvenlik

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/5709 Karar No. 2011/6261 Tarihi 12.07.2011 İLGİLİ MEVZUAT 506-SOSYAL SİGORTALAR KANUNU ( SSK )/79 4857-İŞ KANUNU (İK)/13/63 5510-SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU/6/86 KAVRAMLAR KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İŞÇİNİN ÇALIŞMA SURESİ ÖZET 4857 SAYILI YASA’NIN 13.MADDE SİNE GÖRE TAM SÜRELİ (AYDA 30 GÜN) VEYA KISMİ SÜRELİ (PART […]

Devamı... Kısmi Süreli (Part Time) Çalışma ve Sosyal Güvenlik