İşyeri Hekimi-Kısmi Süreli Çalışma-İhbar ve Kıdem Tazminatı

9. Hukuk Dairesi         2015/10163 E.  ,  2017/9469 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ DAVA : Davacı, kıdem tazminatı ile ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438.maddesi gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra Tetkik […]

Devamı... İşyeri Hekimi-Kısmi Süreli Çalışma-İhbar ve Kıdem Tazminatı

Kıdem ve İhbar Tazminatı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/9547 Karar No. 2011/14096 Tarihi 10.05.2011 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/27/34/53/54/59 KAVRAMLAR İŞE İADE BAŞVURUSUNA RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞI KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İŞE BAŞLATILMAMA ÖZET HÜKME ESAS ALINAN EK BİLİRKİŞİ RAPORUNDA DAVACININ TOPLAM 168 GÜN İZİN KULLANDIĞI BELİRTİLEREK 116 GÜN […]

Devamı... Kıdem ve İhbar Tazminatı

İşveren tarafından iş sözleşmem 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri) gerekçesiyle feshedildi kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Kıdem tazminatına hak kazanamazsınız. Çünkü, Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlüğü devam eden 14’ncü maddesinde işveren tarafından bu Kanunun 17’nci ( 4857/25’nci madde) maddesinin II numaralı bendinde gösterilen sebepler dışında işverence feshedilirse kişiye kıdem tazminatı ödeneceği belirtilmektedir.

Devamı... İşveren tarafından iş sözleşmem 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II ( Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri) gerekçesiyle feshedildi kıdem tazminatına hak kazanır mıyım?

Kısmi Süreli (Part Time) Çalışmada Kıdem Tazminatı

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/42567 Karar No. 2009/22816 Tarihi 14.09.2009 İLGİLİ MEVZUAT 4857-İŞ KANUNU (İK)/13/5 KAVRAMLAR KISMİ ÇALIŞMA KIDEM TAZMİNATI APARTMAN YÖNETİMİNİN OLMAMASI İŞÇİYE YAPILAN ÖDEMELER HAFTALIK YASAL ÇALIŞMA SÜRESİ ÖZET SOMUT OLAYDA DAVACININ KAPICI OLARAK ÇALIŞTIĞINI İDDİA ETTİĞİ APARTMAN, 10 BAĞIMSIZ BÖLÜMDEN OLUŞAN, TAMAMI İŞYERİ VE KAT KALORİFERLİ BİR BİNADIR. TAM […]

Devamı... Kısmi Süreli (Part Time) Çalışmada Kıdem Tazminatı