İşyerinin Birleşmesi veya Devir Alınması Haklı Fesih Nedeni Midir?

Çalıştığım şirket başka bir şirketle birleşti. Yeni işveren bu birleşme nedeni ile benim de içinde bulunduğum bir grubun sözleşmesini feshetti ve kıdemimizi de ödemiyor. Böyle durumlarda kıdem sıfırlanmış mı oluyor? Yani yeniden devralma sonrası sil baştan işe başlamış gibi mi oluyorum? Sorunuzun net bir yanıtı var: Devralan işveren, bu devir nedeni ile iş sözleşmesini feshederse […]

Devamı... İşyerinin Birleşmesi veya Devir Alınması Haklı Fesih Nedeni Midir?

İşyeri Devri İşçi Aleyhine Sonuç Doğurmamalıdır

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/569 Karar No. 2012/8734 Tarihi 19.03.2012 İLGİLİ MEVZUAT 1475-İŞ KANUNU (İK)/14 4857-İŞ KANUNU (İK)/6 KAVRAMLAR KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI İŞYERİ DEVRİ ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK DEVİR HAKKININ KÖTÜYE KULLANILMAMASI GEREĞİ ÖZET İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİNDE DEVİR TARİHİNDE MEVCUT OLAN İŞ SÖZLEŞMELERİNİN BÜTÜN HAK VE BORÇLARIYLA DEVRALAN İŞVERENE GEÇECEĞİ […]

Devamı... İşyeri Devri İşçi Aleyhine Sonuç Doğurmamalıdır

İşyeri devrinde kıdem tazminatı

İşyerinin tamamı veya bir bölümü hukuki bir işleme dayanılarak bir başka işverene devredildiğinde, mevcut iş sözleşmeleri tüm hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Dolayısıyla devri gerekçe göstererek hizmet aktinizi feshedemez ve kıdem tazminatı talep edemezsiniz.

Devamı... İşyeri devrinde kıdem tazminatı
7 Kasım 2012

Etiketler:

İşyeri devirlerinde kıdem tazminatından kim sorumlu olur?

İşyerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli halinde işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12.07.1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu […]

Devamı... İşyeri devirlerinde kıdem tazminatından kim sorumlu olur?