İş Mahkemeleri Kanunu

  25 Ekim 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30221 KANUN İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun No. 7036 Kabul Tarihi: 12/10/2017 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenlemektir. İş mahkemelerinin kuruluşu MADDE 2- (1) İş mahkemeleri, Hâkimler ve Savcılar Kurulunun olumlu görüşü alınarak, tek hâkimli ve asliye […]

Devamı... İş Mahkemeleri Kanunu
27 Ekim 2017

Etiketler: