Mirasçılar Açısından Ecrimisil Alacağı

ÖZÜ : çekişme konusu taşınmazlardan 124 ada 37 sayılı parselin bahçeli kargir ev, 274 ada 1 sayılı parselin bir dükkan ve üstü bir daire, 274 ada 2 sayılı parselin ise kargir dükkan niteliğinde olduğu ve kiraya verilerek hukuksal semere elde edilen yerlerden olması dikkate alınmadan intifadan men koşulunun aranması hatalıdır. 1. Hukuk Dairesi         2015/4241 E.  , […]

Devamı... Mirasçılar Açısından Ecrimisil Alacağı