Coğrafi İşaret tescilinden sonra yapılması gerekenler

Tescil koruma için yeterli değildir. Coğrafi işareti tescil ettiren kişi ya da kurumlar, tescilden sonra, coğrafi işaretin marka değerinin artırılması konusunda çalışmalar yapmalı ve coğrafi işaretin kullanımını denetlemelidir. İyi organize edilmiş bir marka çalışması ve denetim ile, yöreye özgü ürünü üreten ya da pazarlayan kişi veya kurumların, aynı ürünü emsallerine göre yaklaşık % 20 oranında yüksek fiyattan satmaları mümkündür.