Coğrafi İşaret Tescil Sayısı

Türkiye’de coğrafi işaret alarak tescillenen son ürün, Kars yöresine özgü geleneksel Kars Kaşarı oldu. Kars kaşarının Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilmesi ile birlikte coğrafi işaret sayımız 187’ye ulaştı. 226 adet de henüz sonuçlanmamış coğrafi işaret başvurusu var.

Türk Patent Enstitüsü’nün araştırmasına göre, coğrafi işaret tescil sayımızın en az 2 bin 500 olması gerekiyor. Son olarak Kars Kaşarı ile birlikte coğrafi işaret tescilimizin sayısının 187’ye ulaşması, bu konuda hala yol almamız gerektiğini gösterdi.

Coğrafi işaret nedir?

Coğrafi işaret; coğrafi sınırları belirlenmiş bir alanda ya da o alanda belirlenen kriterlere uygun olarak üretilen ürünleri kapsıyor. Bir ürünün coğrafi işaret tescili alması ile o üründe sahte üretimlerin de önüne geçilebiliyor.

Çeşitli yörelerde, geleneksel usullerle üretimi yapılan birçok ürün bulunması, ülkemizin coğrafi işaret tescili ile korunması ve yaşatılması mümkün ürünlerin sayısının da çokluğunun işareti. Türkiye’nin her ili hatta ilçesinin, bu anlamda ciddi bir potansiyele sahiptir. Coğrafi işaretli ürünler bölgesel olarak ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük rol oynar. Bir ürüne coğrafi işaret belgesi alınarak, sahtesinin önüne geçilebilir. Çünkü coğrafi işareti alınan ürün sadece o bölgede gerçek üreticileri tarafından yapılışına uygun şekilde üretilebilir. Böylece hem ürün gerçek kalitesinde üretilir, hem de bölge üreticisi güçlenir. Dolayısıyla bölge ekonomisi, değerini artırarak mikro boyutta kalkınma sağlar.

Türk Patent Enstitüsü tescilli 187’nci ürün Kars kaşarı

Kars kaşarı ile coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 187’e ulaştı. Artık gerçekten Kars kaşarı olmayan kaşarlar, Kars kaşarı olarak satılamayacak. Yani her kaşar, Kars kaşarı olamayacak. Şayet denetimi sağlanırsa, Kars kaşarının önü açılacak. Tüketici gerçek Kars kaşarının farkına varacak ve bu farkındalık Kars kaşarının satış şansını artıracak. Bu da Kars’ın ekonomik değerini artıracaktır.

Kars Kaşarını dünya ile buluşturacak
Ürünleri sadece tescil ettirmek de yetersizdir. Ürünü tescil ettiren belediyelerin ya da ticaret veya sanayi odalarının, o ürünü denetlemeleri de gerekiyor. Bir coğrafi işaretin tescil ettirenlere ekonomik fayda sağlayabilmesi için, denetim mekanizmasının iyi işletilmesi şart.

Tescilin sadece yurt içinde olması da yetmez. Ürünümüze gerçek anlamda güveniyorsak, uluslararası alanda da tescil ettirmek gerek. TPE’de coğrafi işaret tescili yapılan ürünlerin sayısı, yıllardır 200’ü bulmuyor. Uluslararası tescil sayımız ise iki elimizin parmak sayısı kadar bile değil. Mükemmel yerel lezzetlere ve ürünlere sahip olan bu topraklarda, araştırmalar neticesinde 2 bin 500 civarında tescil alınabilecek ürüne sahibiz. Ürünlerimizin kıymetini bilip değerlendirmeliyiz.

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...