Coğrafi işaret niçin tescil ettirilmelidir?

Türkiye’deki birçok coğrafi işaret tescili olmasına karşın, bir çok da tescil bekleyen coğrafi işaret olmasına karşın bunun asıl yararının ne olduğu bilinmemektedir.
Tescilde en önemli kriter tescildeki amacın ilgili coğrafi işaretin varlığını sürdürmesi ve korunması olduğu, bunun hemen ardından etkili marka ve fikrî mülkiyet stratejileri ile gelire dönüşmesi gerektiği unutulmamalıdır.
Coğrafi işaret tescilinde temele yararlar;

1. -İlgili coğrafi işaretin ünlendiği şekille özelliğini korunması,
2. -Haksız yere o coğrafi işareti kullanarak hem haksız kazancın sağlanmasının önlenmesi, hem de ürünün aslından sıyrılıp bozulmasının engellenmesi,
3. -İlgili coğrafi işareti hak ettiği şekliyle kullananların gelirinin artması,
4. -Yörenin coğrafi işaret sayesinde tanınması ve ilgili coğrafi işaretin dışında ek gelirlerin elde edilmesidir.
5. -Turizm gelirleri artmasıdır.