Asgari Ücrette Devlet Desteği

  • Malatya SMMMO eski başkanı Altaş, işçi başına 100 TL’lik destekten, sayı sınırlaması olarak tüm özel sektör işyerlerinin yararlanacağını söyledi.

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası eski başkanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahadır Altaş, “İşçi başına 100 TL destekten işçi sayısı sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerleri yararlanacaklardır” dedi.

Altaş, verdiği bilgide, “2016 Yılında uygulanacak olan asgari ücretin brüt 1.647,00 TL/ay. Net (AGİ dahil) 1.300,99 TL olarak açıklanmasından sonra asgari ücrette yaklaşık yüzde otuzluk bir artışın işçilik maliyetine önemli yük getireceği gerekçesiyle iş dünyası tarafından hükümetten asgari ücret artışına bağlı olarak vergi ve sigorta primi desteği talep edilmişti. 14 Ocak 2016 Perşembe TBMM görüşülen ve kabul edilen “Askerlik Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da yer alan 17 nci madde düzenlemesiyle işverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenerek işletmelere sigorta primi desteği sağlandı. TBMM kabul edilen kanun resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecektir. Yasada yer alan işçi başına 100 TL destekten işçi sayısı sınırlaması olmaksızın tüm özel sektör işyerleri yararlanacaklardır. Yapılan düzenlemeye göre uygulama ise şöyle olacak sigortalıları çalıştıran işverenlerce; 1.Ocak.2016 tarihinden önce faaliyette bulunan ve faaliyetine devam eden işyerlerinde 2015 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı 85,00 TL ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2016 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, (1 işçi için 30 gün/ay üzerinden 100,00 TL ) bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek” dedi.

Altaş şu bilgileri verdi:

“2016 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek. 1.647,00 TL/ay Brüt asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken toplam sigorta primi (%34,5) 568,22 TL olup bunun (%14) 287,05 TL’sı işçi hissesi (%20,5) 337,64 TL’sı ise işveren hissesi olarak hesaplanmaktadır. Yapılan yeni düzenleme sonrasında 30 gün çalışan asgari ücretli teşvik kapsamında on ve üzerinde işçi çalıştıran bir işyerinde istihdam edilmesi halinde ödenecek toplam sigorta primi 287,05 TL/Ay on kişinin altındaki bir işyerinde 385,87 TL/Ay olarak hesaplanacaktır.İşverenlerin prim desteğinden yararlanması için aşağıdaki şarlara haiz olması gerekmektedir. İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016 yılına ilişkin olarak, aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde vermesi, Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması, Hazine katkısından yararlanmak amacıyla şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi muvazaalı işlem tesis edilmemesi, Yapılan denetim ve kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde haklarında çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edildiği şeklinde bir rapor düzenlenmemiş olması gerekmektedir.”

Malatya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası eski başkanı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Bahadır Altaş, “Sigortalı ve işveren hisselerine ait sigorta primlerinin devlet tarafından karşılandığı durumlarda işverenin ödeyeceği sigorta priminin hazinece karşılanacak tutardan az olması halinde sadece sigorta prim borcu kadar mahsup işlemi yapılacak. Artan destek tutarı işverene ödenmeyecek. Yasanın bu şekliyle uygulanması halinde aylık ücreti 1.647,00 TL asgari ücretle 2.550,00 TL arasında değişen yaklaşık sekiz milyon çalışanın sigorta primi desteğinden yararlanması beklenmektedir. Gelişen ekonomik şartlar ve ülkemizin içinde bulunduğu olumsuzluklar dikkate alındığında yapılan bu düzenleme bir nebzede olsa işverenleri rahatlatacaktır. Ancak yasa maddesinin özellikle 1.Ocak.2016 tarihinden önce faaliyette bulunan ve faaliyetine devam eden işyerlerinde 2015 yılının aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısının esas alınması bu işyerlerinde 2016 yılında yapılan ilave istihdamı sigorta primi desteği dışında bırakacaktır. Bu bir anlamada yeni yılda yeni istihdam sağlayan işletmeleri cezalandırmaktır. Bu durum küçük işletmeleri olumsuz etkileyecektir. Prime esas kazanç bildirimde de 2.550,00 TL/Ay sınırlamasının getirilmesi yüksek ücretli çalışanların kayıt dışına çıkmasına neden olacaktır. Yasanın uygulamasına ilişkin tebliğ ve genelgelerin yayınlanması ile uygulamada yaşanacak sorunların en az indirilmesi beklenilmektedir” şeklindeki bilgileri paylaştı.

Kaynak:http://malatyahaber.com/haber/tum-ozel-sektor-yararlanacak/

Yorum yapın

* Lütfen yukarıda gördüğünüz denetim kodunu giriniz...